Aktualności

2016-02-01 BURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

1.Działka oznaczona nr 519/4 o pow.ogólnej 0,1113ha w położona miejscowości Krasnobród - cena wywoławcza   - 45 559,20zł. brutto - przeznaczona pod  zabudowę jednorodzinną , zagrodową i usługową.   2. Działka oznaczona nr  145 o pow.ogólnej 0,72ha  położona w miejscowości Grabnik - cena wywoławcza   - 22 687,20zł. brutto -  w części tj. 0,13ha  przeznaczona pod  zabudowę zagrodową, jednorodzinną  i usługową...

2016-01-29 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Nazwa zadania I : '' Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”.Liczba złożonych ofert: 1Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych lub merytorycznych: 0Dokonano wyboru oferty złożonej...

2016-01-29 Uroczystości Patriotyczne w Lasowcach

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu i Burmistrz Krasnobrodu serdecznie zapraszają na uroczystości związane z 73 rocznicą bitwy stoczonej w dniu 4 lutego 1943 r. przez Oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami.Uroczystości odbędą się w dniu 4 lutego 2016r. o godz. 11.00 pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy AK w Lasowcach.W programie:- Ceremoniał wojskowy - Powitanie gości- Wystąpienie historyczne- Część artystyczna w wykonaniu uczniów...

2015-12-18 Materiały do uzgodnienia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Hutków

2016-02-03 XIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

XIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Informuję, że w dniu  10 lutego 2016r. (tj. środa) o godz. 1600 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie.2.    Przyjęcie porządku obrad.3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.5.    Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.6.    Złożenie...

2016-01-22 Koncert Kolędowo- Jasełkowy

Koncert Kolędowo- Jasełkowy Krasnobrodzki Dom Kultury serdecznie zaprasza na coroczny koncert Kolędowo- Jasełkowy, który odbędzie się w niedzielę 31 stycznia 2016r.o godz.15.00 w sali widowiskowej KDK.Podczas koncertu wystąpią: uczestnicy kółka teatralnego działającego w KDK, zespół folklorystyczny "Wójtowianie", młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, schola dziecięca z Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie oraz Orkiestra Dęta z KDK.W załączniku plakat....

Archiwum aktualności

GogaNet Copyright ˆ Krasnobród