Aktualności

2014-09-15 Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi.

Informacja nt. dofinansowania na usuwanie wyrobów azbestowych w roku 2015 w ramach projektu pt.  „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa...

2014-10-23 „Krasnobrodzki senior w akcji”

„Krasnobrodzki senior w akcji” W dniu dzisiejszym rozpoczyna się rekrutacja do udziału w projektu „Krasnobrodzki senior w akcji”. Liderem inicjatywy jest Gmina Krasnobród. Partnerami są: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KrasnobrodzieSamodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza KorczakaKrasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej minimum 70 mieszkańców Gminy Krasnobród w wieku 50+ do 15 grudnia 2014 r. Inicjatywa...

2014-10-23 "Mamy prawo do..." - przedstawienie teatralne w wykonaniu uczestników projektu "Teatr to my..."

Krasnobrodzki Dom Kultury,  uczestnicy projektu "Teatr to my..."  i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i Okolic "Ach Zielone" serdecznie zapraszająna przedstawienie "Mamy prawo do...", które odbędzie się w niedzielę 26. 10.2014r. o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury.Wstęp wolny.W załączniku plakat 

2014-10-21 Spotkanie informacyjne dot. PROW 2014-2020 w tym płatności bezpośrednich

Biuro powiatowe ARiMR w Zamościu i Urząd Miejski w Krasnobrodzieserdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Krasnobród na spotkania informacyjne, które odbędą się 27 października 2014r.:- w Krasnobrodzkim Domu Kultury o godzinie 8.30,- w Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Wielkim o godzinie 11.00,- w Świetlicy Wiejskiej w Malewszczyźnie o godzinie 13.00.Na spotkaniach zostaną przedstawione systemowe rozwiązania w zakresie "Programu Rozwoju Obszarów...

2014-10-14 Informacja w sprawie prowadzonych prac geologiczno – poszukiwawczych metodą sejsmiczną

Informacja w sprawie prowadzonych prac geologiczno – poszukiwawczych metodą sejsmiczną Uprzejmie informujemy, iż Geofizyka Toruń S.A wchodząca w skład grupy kapitałowej PGNiG na zlecenie firmy PGNiG S.A prowadzić będzie w miesiącach Listopad 2014 – Styczeń 2015 badania geofizyczne  na obszarze  gmin: Susiec, Tomaszów Lubelski, Krasnobród, Józefów, Narol na terenie powiatów: tomaszowski, zamojski, lubaczowski i biłgorajski.Badania sejsmiczne są szeroko stosowanymi bezinwazyjnymi pomiarami geofizycznymi prowadzonymi w celu rozpoznania...

2014-10-13 Nagroda WOK dla KDK

Nagroda WOK dla KDK     W uznaniu osiągnięć i zasług związanych z działalnością kulturalną Krasnobrodzki Dom Kultury otrzymał nagrodę Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w kategorii Instytucja Kultury Województwa Lubelskiego.       Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej Gali Kultury Województwa Lubelskiego, która odbędzie się w dniu 21 października 2014r. o godz. 11.00 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

2014-10-11 „Gloria Artis” dla Grażyny Szpyry

„Gloria Artis” dla Grażyny Szpyry    Z przyjemnością informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dnia 21 lipca 2014r. nadała Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” p. Marii Grażynie Szpyra. Nagroda ta została przyznana na wniosek Marii Kulik - Prezesa Polskiej Sekcji IBBY.      Wręczenie nagrody będzie miało miejsce w dniu 14 października 2014r. o godz. 17.00...

2014-10-09 Piknik rodzinny

Piknik rodzinny  Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Wielkim zaprasza na PIKNIK RODZINNY 19 października 2014r. o godz. 13 przy remizie OSP w Majdanie Wielkim

Archiwum aktualności

GogaNet Copyright © Krasnobród