Aktualności

2015-09-25 Mobilny Punkt Konsultacyjny dot. analizy SWOT Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 Stowarzy

Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” w ramach konsultacji projektu analizy SWOT do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 uruchomiło Mobilny Punkt Konsultacyjny. W ramach działalności punktu w każdej gminie członkowskiej LGD będzie można zgłaszać uwagi do projektu analizy SWOT. Pracownicy Biura LGD będą pełnili dyżury według harmonogramu, który znajduje się w załączniku. Zapraszamy. 

2015-09-17 Spotkania ze sztuką, bo... Świat bez sztuki jest jak dom bez okien”- wystawa

Spotkania ze sztuką, bo... Świat bez sztuki jest jak dom bez okien”- wystawa Krasnobrodzki Dom Kultury, organizatorzy oraz  uczestnicy projektu Spotkania ze sztuką, bo...  „Świat bez sztuki jest jak dom bez okien”  serdecznie zapraszają na wystawę prac plastycznych i fotograficznych powstałych podczas realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia, która oglądać można w Krasnobrodzkim Domu Kultury do końca września 2015r. Wstęp wolny. W załączniku plakat.  

2015-09-16 Profilaktyczne badania mammograficzne

Lubelski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi (WOK) zachęca do udziału w profilaktycznych badaniach mammograficznych. Badanie polega na prześwietleniu piersi minimalną dawką promieniowania rentgenowskiego i jest uznawane za najlepszą metodę wczesnego wykrywania raka piersi.   Badania mammogaficzne w Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi skierowane są do kobiet w grupie wiekowej 50-69 lat. Kobiety powinny wykonywać...

2015-09-09 IX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

IX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Informujemy, że dnia 16 września 2015r. (tj. środa) o godz. 1600 w Krasnobrodzkim Domu Kultury  odbędzie się IX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie.2.    Przedstawienie informacji przez przedstawicieli firmy Derkom w Zamościu w sprawie możliwości podłączenia Internetu szerokopasmowego.3.    Przyjęcie porządku obrad.4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.5.   ...

2015-09-08 Zapisy na zajęcia ZUMBY w KDK

Krasnobrodzki Dom Kultury przyjmuje zapisy dzieci na zajęcia ZUMBY i TAŃCA TOWARZYSKIEGO oraz dorosłych na zajęcia ZUMBY. Spotkanie organizacyjne dla dzieci odbędzie się w dniu 15.09.2015 r. o godz. 18.30 w KDK. Pierwsze zajęcia ZUMBY dla dorosłych odbędą się w dniu 15.09.2015r. o godz. 19.00 w KDK Zajęcia prowadzone będą przez instruktora Szkoły Tańca M. i J. Myka z Zamościa Serdecznie zapraszamy Kontakt: KDK, tel. (84) 660 71 17

2015-09-04 Diecezjalne Święto Plonów

Diecezjalne Święto Plonów Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Duszpasterz Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie i Burmistrz Krasnobrodu serdecznie zapraszają na DIECEZJALNE ŚWIĘTO PLONÓW, które odbędzie się w dniu 13 września 2015 roku w Krasnobrodzie. Program uroczystości w załączniku.

Archiwum aktualności

GogaNet Copyright ˆ Krasnobród