Aktualności

2014-09-15 Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi.

Informacja nt. dofinansowania na usuwanie wyrobów azbestowych w roku 2015 w ramach projektu pt.  „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa...

2014-10-21 Spotkanie informacyjne dot. PROW 2014-2020 w tym płatności bezpośrednich

Biuro powiatowe ARiMR w Zamościu i Urząd Miejski w Krasnobrodzieserdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Krasnobród na spotkania informacyjne, które odbędą się 27 października 2014r.:- w Krasnobrodzkim Domu Kultury o godzinie 8.30,- w Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Wielkim o godzinie 11.00,- w Świetlicy Wiejskiej w Malewszczyźnie o godzinie 13.00.Na spotkaniach zostaną przedstawione systemowe rozwiązania w zakresie "Programu Rozwoju Obszarów...

2014-10-14 Informacja w sprawie prowadzonych prac geologiczno – poszukiwawczych metodą sejsmiczną

Informacja w sprawie prowadzonych prac geologiczno – poszukiwawczych metodą sejsmiczną Uprzejmie informujemy, iż Geofizyka Toruń S.A wchodząca w skład grupy kapitałowej PGNiG na zlecenie firmy PGNiG S.A prowadzić będzie w miesiącach Listopad 2014 – Styczeń 2015 badania geofizyczne  na obszarze  gmin: Susiec, Tomaszów Lubelski, Krasnobród, Józefów, Narol na terenie powiatów: tomaszowski, zamojski, lubaczowski i biłgorajski.Badania sejsmiczne są szeroko stosowanymi bezinwazyjnymi pomiarami geofizycznymi prowadzonymi w celu rozpoznania...

2014-10-13 Nagroda WOK dla KDK

Nagroda WOK dla KDK     W uznaniu osiągnięć i zasług związanych z działalnością kulturalną Krasnobrodzki Dom Kultury otrzymał nagrodę Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w kategorii Instytucja Kultury Województwa Lubelskiego.       Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej Gali Kultury Województwa Lubelskiego, która odbędzie się w dniu 21 października 2014r. o godz. 11.00 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

2014-10-11 „Gloria Artis” dla Grażyny Szpyry

„Gloria Artis” dla Grażyny Szpyry    Z przyjemnością informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dnia 21 lipca 2014r. nadała Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” p. Marii Grażynie Szpyra. Nagroda ta została przyznana na wniosek Marii Kulik - Prezesa Polskiej Sekcji IBBY.      Wręczenie nagrody będzie miało miejsce w dniu 14 października 2014r. o godz. 17.00...

2014-10-09 Piknik rodzinny

Piknik rodzinny  Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Wielkim zaprasza na PIKNIK RODZINNY 19 października 2014r. o godz. 13 przy remizie OSP w Majdanie Wielkim

2014-10-06 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczórkach

Burmistrz Krasnobroduogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w/s wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U z 2009r....

2014-09-30 "Wspólnie na Zamojszczyźnie"

Gmina Krasnobród wspólnie ze Stowarzyszeniem Bona Fides  jako realizatorzy projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie” – serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Krasnobród, na spotkanie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok...

Archiwum aktualności

GogaNet Copyright © Krasnobród